Foto: Shutterstock

Isen kopplar sitt grepp i Piteå Hamn