Sponsring med ambition att göra skillnad

Sponsring med ambition att göra skillnad

Piteå Hamn bedriver hamnverksamhet på Haraholmen. Hamnverksamheten är en del av en transportbransch där kvinnor är underrepresenterade. Piteå Hamn vill överbrygga dessa obalanser med olika insatser i civilsamhället och via sponsringsinsatser bidra till ökad jämställdhet inom den kommun där vi är verksamma.

Fram till och med 2026 riktar vi sponsringen till samhällsengagemang för kvinnor eller tjejer.
Huvudsakliga områden för sponsring är idrott, kultur och samhällsengagemang.
Vi vill vara med och skapa den förändring vi själva vill se, både i transportbranschen och i samhället i stort.

Klicka här för att läsa våra riktlinjer för sponsring

Välkommen in med din ansökan.

/Ulrika Nilsson, VD.