Foto: Kasper Dudzik

Gemensam inköpsfunktion

Gemensam inköpsfunktion

Piteå Hamn AB är en del av Piteå Kommunföretag ABs gemensamma inköpsfunktion. Inköpsfunktionen är bolagsöverskridande och hanterar upphandlingar av ramavtal och andra inköpsrelaterade ärenden. Inköpsavdelningen följer en central inköpsprocess och säkerställer att våra avtalsleverantörer följer och uppfyller ställda krav.

Vill du bli en av våra leverantörer eller veta mer om våra inköpsprocesser, vänligen kontakta inköpsavdelningen.

Kontakta inköpsavdelningen:

Rebecka Granström, inköpschef Tel. 0911 – 664 06

Frida Larsson
Tjänster – Tel. 0911 – 644 48
Erik Söderlund
Varor & Produkter – Tel. 0911 – 644 47
Ulrike Schäufele
Ramavtal entreprenader och tekniska konsulttjänster – Tel. 0911–648 90
Linn Viklund
IT, Fordon & Finansiella tjänster – Tel. 0911 – 648 87
Stephan Winneborn
Entreprenad – Tel. 0911 – 648 50

Vår ambition är att arbeta affärsmässigt genom alla led i inköpsprocessen samt att följa gällande lagstiftning.
Här publicerar vi alla aktuella upphandlingar.