Samarbete för förbättrad säkerhet

Samarbete för förbättrad säkerhet

ShoreLink, Port of Piteå och Green Cargo samarbetar för en säkrare arbetsmiljö på Haraholmens hamnområde. Järnvägsövergången har kompletterats med bommar och ljus.
– Vi är glada över att medverka till en god säkerhet inom hamnområdet, säger Ulrika Nilsson, VD Piteå Hamn.

Antalet tåg som passerar genom hamnområdet är lågt. Kraven för övergången är att endast så kallade kryssmärken ska finnas, men nu är dessa kompletterade med bommar och ljus. Port of Piteå har tidigare installerat bland annat automatisk fartradar och upplysning.

Under en period har flera riskobservationer lämnats in, vilket fått ShoreLink, Port of Piteå och Green Cargo att tillsammans se över olika lösningar.
– Det är tack vare ett mycket bra samarbete som vi kan göra dessa förbättringar, säger ShoreLinks VD Peter Mörtlund. Alla parters systematiska arbetsmiljöarbete har varit grunden i arbetet.
– Vi är glada över att ha kunnat bidra och med medverka till en god säkerhet inom hamnområdet, säger Ulrika Nilsson. Det stödjer också utvecklingen av godstrafiken på järnväg, som är en viktig del av den intermodala trafiken inom hamnverksamheten.

Innan tåget passerar övergången trycker lokföraren numer på en knapp och bommen fälls ner.

Lars Värnberg, gruppchef vid Green Cargo, är nöjd med den nya lösningen:
– Arbetet med att förbättra arbetsmiljön vid plankorsningen på hamnområdet Haraholmen har pågått ett tag, efter att flertalet allvarliga tillbud rapporterats in i vårt Synergisystem samt i systematiska arbetsmiljöarbete vi gjort tillsammans i gott samarbete med Shorelink och Port of Piteå.
– Jag och medarbetarna är nöjda med lösningen där bommar och ljussignaler monterats upp vid plankorsningen, vilket minskar riskerna betydligt när växlingsrörelserna passerar plankorsningen, säger Lars Värnberg.

Vi är tacksamma över gott samarbete och att vi alla bidrar till en säkrare arbetsmiljö.