Piteå Hamn AB växer med förstärkt driftavdelning

Piteå Hamn AB växer med förstärkt driftavdelning

Säg hej Piteå Hamns driftavdelning: Robin Nyström, Alf Renberg, Dan Johansson, Simon Mäki och Pär Nyström. Pär har arbetat i bolaget Piteå Hamn länge, men har nu fått fler kollegor på driftavdelningen.

Vid årsskiftet förstärktes Piteå Hamns personalstyrka med fem personer. Nu har bolaget en egen driftavdelning med drift av hamninfrastrukturen och bemanning av energihamnen som huvudsakligt uppdrag.

– Äntligen får vi etablera en driftavdelning inom Piteå Hamns organisation.
Det säger Ulrika Nilsson, vd. Driftavdelningen är en viktig kontaktyta gentemot olika samarbetspartners på Haraholmen.

Driftavdelningens nytillskott är kanske nya i bolaget, men välbekanta ansikten i det dagliga arbetet i hamnen. När kommunala bolaget Pireva avvecklade verksamheten för farligt avfall på Haraholmen och verksamheten såldes till Stena Recycling, försvann behovet av en samordnad driftavdelning.
– Den ökande och mycket viktiga verksamheten vid energihamnen är en stark drivkraft för att stärka vår egen organisation så att vi kan säkerställa framtida leveranser och utveckling, säger Ulrika Nilsson.

Med en förstärkt driftavdelning har Piteå Hamn goda förutsättningar att utveckla verksamheten i framtiden. Även tillgängligheten till hamnens olika funktioner ökar.
– Tillsammans kan vi nu arbeta för att en bra och välfungerande hamn ska bli ännu bättre.