Foto: Shutterstock

Det här är Port of Piteå

Det här är Port of Piteå

Vi är ett växande transportnav med intermodala lösningar och erbjuder en effektiv logistikkedja.
I vår film kan du se verksamhetsområdet ovanifrån och ta del av fakta om både kapacitet, terminalytor, säkerhet och farled.

Vi har även sammanfattat all viktig fakta i en PDF-fil.
Klicka här för att öppna PDF-filen ”Det här är Port of Piteå”