Foto: Shutterstock

Linjetrafik med containerfeeder tillbaka i Port of Piteå

Linjetrafik med containerfeeder tillbaka i Port of Piteå

Under våren återupptogs containerlinje via Port of Piteå med både import och export av gods var fjortonde dag.
– Det här stärker hamnens roll som en viktig knutpunkt för handel i regionen och ökar möjligheterna för effektiv containerhantering för näringslivet, säger Ulrika Nilsson, VD, Piteå Hamn AB.

Rederiet X-Press Feeder har återinfört linjetrafik som länkar ihop Piteå och Tyskland. Den nya linjen går via Hamburg och Wilhelmshaven till Piteå. Från norra Sverige kommer exportgodset initialt från sågverken i regionen.

Via hamnarna längs Bottenviken finns sedan tidigare ett stort exportflöde av produkter från skogsindustrin. Containerfeedertrafiken på sjö har haft ett uppehåll sedan pandemin, men kan nu återigen startas upp och det gynnar både befintliga och nya transportköpare.

För aktörerna Piteå hamn och ShoreLink är detta ett viktigt steg i utvecklingen av verksamheten och utbudet av transportlösningar.
– Hamnens aktörer tillsammans med X-press feeder och de kunder som efterfrågar containertrafik utvecklar utbudet av effektiva logistik- och transportlösningar via Piteå. Tillsammans med ShoreLink arbetar vi kontinuerligt för att möta behoven hos våra kunder, säger Ulrika Nilsson.

Fakta:

  • X-press Feeders har verksamhet i Asien, Mellanöstern, Karibien, Afrika, Latinamerika och Europa och benämner sig som världens största oberoende feeder-rederi.
  • En feederlinje innebär att rederiet samlar upp och fraktar containers till större internationella hamnar.

Foto: Maria Fäldt