Nytt energismart hamnkontor

Nytt energismart hamnkontor

Piteå hamns personal byter adress till Farleden 54, men finns kvar i hamnen på Haraholmen.
Det nya hamnkontoret med fasadintegrerade solceller blir det första i sitt slag i Norrbotten.
–  Det känns spännande att byggnaden med sina energieffektiva lösningar snart är färdig, säger Ulrika Nilsson, VD för Piteå hamn.

I mitten av mars blir det inflyttning i kontoret som med lobby och konferensrum även kommer att fungera representativt.
– Det nya läget innebär att vi hamnar utanför det inhägnade området, vilket gör det enklare för besökare att komma till oss eftersom de inte behöver ta sig genom passagekontrollen till hamnområdet, säger Ulrika Nilsson.

Jan Jonsson är projektledare för bygget på uppdrag av Piteå hamn. Han har följt bygget från upphandling till slutbesiktning.
– Redan från början har siktet varit inställt på att göra kontoret till ett energismart hus och att Piteå hamn i samverkan med PiteEnergi provar ut ny teknik, säger Jan Jonsson.
– Kontoret blir den första byggnaden i Norrbotten med fasadmonterade solcellspaneler.

Det energieffektiva spåret är något som ansvarig arkitekt, Stina Vesterberg på MAF i Piteå, tagit fasta på. De vertikala solpanelerna kommer att smälta in byggnadens roströda fasad. Inspirationen till fasadfärgen kommer från cortenstål, som avspeglar förekomsten av materialet i hamnmiljön.

För utformningen till husets låga del har Stina Vesterberg inspirerats av sjöcontainrar, medan husets höga del anspelar till magasin och fören på ett skepp. Hon berättar att det har varit svårt att hitta referensobjekt, eftersom husets tekniska lösningar är så pass nya.
– Jag tycker det är roligt att man vågar satsa med den här byggnaden och prova ny teknik.

Hamnkontoret följer en tydlig hållbarhetsprofil. Piteå hamn har medvetet valt energieffektiva lösningar till hamnkontoret i form av bergvärme, solceller till fasaden och elbilsladdare. PiteEnergi bistår med kompetens kring solceller och sensorteknik. Inomhus mäter sensorerna temperatur, luftfuktighet, nyttjande av mötesrum, koldioxidnivå och ljudnivå. Utomhus mäts bland annat partiklar i luften och ljudnivåer. Mätningarna berättar om hur både inom- och utomhusmiljön mår.

– Med det nya kontoret tar vi också höjd för framtiden. Kontoret är förberett för utbyggnad
av ytterligare kontorsplatser om detta skulle behövas för andra potentiella hyresgäster, säger Ulrika Nilsson.

Platschefen om bygget

Maja Viklund, PEAB, är platschef på bygget:
– I produktionen har vi tagit hänsyn till miljön som omger bygget, och värnat om att hålla en hög standard. Ute vid en hamn påverkar vädrets växlingar mycket. Materialen som är valda är därför tåliga och hållbara och står emot väder och vind.
– Inomhus ligger fokus på naturmaterial, och att få till en fin finish på ytskikten.

Fakta

  • Byggnationer inleddes augusti 2021.
  • PEAB har generalentreprenad.
    Bland övriga entreprenörer kan Bravida, Storfors plåt och Ivab nämnas.
  • Arkitekt för hamnkontoret är Stina Westerberg, MAF i Piteå.
  • Hamnkontorets försörjning av värme och kyla sker genom bergvärme och bergkyla.
  • Takhöjden är sex meter på sin högsta punkt.