Foto: Shutterstock

Isbrytning

Isbrytning

Vintertid, när isen tar sitt grepp, chartrar vi in isbrytaren Vilja från Luleå hamn. Vilja bryter isen i Piteå Hamns farleder, och säkerställer den viktiga godstrafiken till och från Piteå. Utanför hamnens farleder (i höjd med Leskär) tar Sjöfartsverkets isbrytare över.

Vilja, som mäter 36 x 13 meter, är en av världens starkaste hybriddrivna
isbrytande bogserbåtar och har en maskinstyrka på 7400 hästkrafter och en dragkraft på 100 ton. Hon drivs delvis på el, vilket bidrar till att sänka utsläppen av koldioxid.

Här hittar du telefonlista till bogserbåtar från Luleå Hamn AB 2022-2023