Foto: Maria Fäldt

Nytt hamnadministrativt system tas i bruk

Nytt hamnadministrativt system tas i bruk

Som ett led i arbetet med att förenkla och rationalisera både operativ och administrativ verksamhet tar bolaget Piteå Hamn AB ett nytt stödsystem i bruk. Det kommer bland annat att innebära att vissa ledtexter i våra kundfakturor korrigeras eller byts ut. Priser, enheter, villkor och andra överenskomna delar påverkas inte alls.

I det fall ni ändå upptäcker något som inte är korrekt – tveka inte att kontakta oss.
Vi är tacksamma för all återkoppling vi kan få avseende våra fakturor.

Nya systemet – en del av kommande digitala lösningar
Vi ser framför oss en ökning av havs- och landbaserade anlöp och en utveckling av verksamheten. Med vår djupa farled och vår befintliga infrastruktur är vi redo för fler affärer. Med hjälp av det nya systemet effektiviserar vi också våra administrativa processer och kommer att kunna erbjuda våra samarbetspartners bra metoder för att dela information med oss.
Läs mer om våra digitala lösningar tillsammans med Grieg Connect och Luleå Hamn

För mer information, vänligen kontakta
Ulrika Nilsson, VD
ulrika.nilsson@piteaport.se
0911-23 21 33

Åsa Holmats Nordström, ekonom
asa.holmatsnordstrom@pitea.se
070-280 86 90