Anmälan till kapacitetstilldelning 2025

Anmälan till kapacitetstilldelning 2025

Nu är det dags att lämna in underlag inför planeringsarbetet för 2025 års kapacitetstilldelning. Inlämning sker senast 13 maj. 

Kapacitetstilldelning kallas den process som genomförs varje år för att tilldela kapacitet (spår och tider) inom Piteå kommuns järnvägsnät. Aktuell tidtabell, godsslag och tågföretag för Hamnen, Energibangården samt Backen ingår också i en kapacitetstilldelning.

Anmälan för kapacitetstilldelning – ansökan via PDF
Ladda ner och fyll i dokumentet.
Ifylld PDF skickas till Amanda Berglund, infrastrukturansvarig, senast 13 maj
amanda.berglund@piteaport.se

Vem ansvarar för vad?
Piteå kommun och Piteå Hamn AB har tillsammans fördelat ansvarsrollerna för all kommunal järnväg. Piteå kommun ansvarar bland annat för drift och underhåll medan Piteå Hamn AB ansvarar för kapacitetstilldelning.

Ansvarsfördelningen för järnvägen i Piteå kommun – så här fungerar det