Foto: Shutterstock

Vintern går mot sitt slut – tack till isbrytarna

Vintern går mot sitt slut – tack till isbrytarna

Den statliga isbrytaren YMER. Foto: Sjöfartsverket.

Vintersäsongen 2023/2024 går mot sitt slut. Tack vare Sjöfartsverkets isbrytare, bogserbåten Vilja och i sammanhanget gynnsamma isförhållanden har Port of Piteå drabbats ytterst lite av förseningar.

Enligt Sjöfartsverket definieras isvinter av isens omfattning och årets omfattning klassas som ”normal”. Trots detta har det varit en krävande period för isbrytarna, särskilt med tanke på att vintersäsongen inleddes ovanligt tidigt.
– Under januari-februari hade vi svårt att få våra enheter att räcka till runt kusten, vilket ledde till att vi fick kalla in extra resurser. Det har också varit flera kraftiga blåsväder som gång på gång tryckt ihop isfältet i Bottenviken som sedan frusit och blivit väldigt kompakt med många vallområden, säger Isabella Grönfeldt, Isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

– Isbrytarna spelar en avgörande roll för att hålla hamnarna öppna under vintermånaderna och bidrar stort till en fungerande logistik för företagen i norra Sverige. Vi är väldigt tacksamma för Sjöfartsverkets isbrytare och Vilja från Luleå Hamn, säger Ulrika Nilsson, VD.

Vilja bryter isen vid Port of Piteås farleder nära hamnen, medan Sjöfartsverkets isbrytare tar över vid Leskär. Trots utmanande isförhållanden har Port of Piteå upplevt minimala förseningar. Dock var farleden utanför Leskär stängd i ett dygn på grund av tuffa isförhållanden.
– I jämförelse med många andra hamnar har vi haft gynnsamma isförhållanden. Det bidrar givetvis till att sjöfartstrafiken kunnat fortgå. Vi riktar förstås ett stort tack till isbrytarna som gjort ett fantastiskt arbete, säger Clas Johansson, sjöfarts- och säkerhetsansvarig.

Fakta: Sjöfartsverkets isbrytare

  • Sjöfartsverket bryter is till havs för att hjälpa fartyg med framkomligheten. Sjöfartsverkets isbrytare assisterar också handelsfartyg genom att övervaka, dirigera, leda och bogsera.
  • Fartyg anpassade för vintersjöfart kan räkna med isbrytarnas assistans i svenska kustfarvatten och på sjövägarna mellan öppet vatten till havs och farvatten som är skyddade för havsis, drivis, packis eller liknande ishinder.
  • På Sjöfartsverkets hemsida kan du läsa mer om Sjöfartsverkets uppdrag (länk)

Fakta: Luleå Hamns Vilja

  • Vilja, som mäter 36×13 meter, är en av världens starkaste hybriddrivna
    isbrytande bogserbåtar. Hon drivs delvis på el, vilket bidrar till att sänka utsläppen av koldioxid.

Vilja, som mäter 36×13 meter, är en av världens starkaste hybriddrivna isbrytande bogserbåtar. Foto: Magnus Borg.