Foto: Shutterstock

Nytt år, nytt namn

Nytt år, nytt namn

Vi möter det nya året med ett nytt namn, men med samma viktiga uppgift: 
Att vara en del av en effektiv logistikkedja för regionens näringsliv.          

Hamnverksamheten är en del av ett internationellt transportsystem som i många fall börjar och/eller slutar utanför Sveriges gränser. I ett internt arbete kring utformning av varumärke har Piteå Hamn AB kommit fram till ett namnbyte för verksamheten.
– Vi har beslutat att hamnverksamheten ska få ett uppdaterat engelskt varumärke som är Port of Piteå. Det nya namnet sätter fokus på hamnens verksamhet i ett internationellt perspektiv och kommer att användas genomgående i all extern kommunikation relaterat till verksamheten, säger Ulrika Nilsson, VD.

Bolaget Piteå Hamn AB fortsätter med samma namn som tidigare. Bolagets uppgift är att förvalta och utveckla Port of Piteå.