Foto: Maria Fäldt

Styrelsen för Piteå Hamn AB

Styrelsen för Piteå Hamn AB

Styrelsen för Piteå Hamn AB är tillsatt av kommunfullmäktige i Piteå kommun. Styrelsen för bolaget Piteå Hamn AB består av:

Peter Roslund, ordförande
Anders Skoog, vice ordförande
Elisabeth Lidman, ledamot
Jonas Gunnarsson, ledamot
Christer Larsson, ledamot
Lucas Eriksson, ledamot
Claes Danell, ledamot
Sture Öberg, ledamot

Piteå Hamns VD deltar alltid i styrelsens sammanträden.