Foto: Shutterstock

Nya lysbojar i Piteå Hamns farled

Nya lysbojar i Piteå Hamns farled

Sjösäkerhetsanordningar i Piteå Hamns farled har uppdaterats. Tidigare anordningar har ersatts med GPS-synkroniserade lysbojar. Uppdateringen kommer att häva hamnens mörkerrestriktioner för fartyg över 170 meter och innebär att hamnen fortsätter stärka sin position som logistiknav i Bottenviken.

Med hjälp av arbetsbåten Optimus har Piteå Hamns drifttekniker tagit sig ut i farleden för att byta ut gamla bojar i farleden. Arbetet har gått problemfritt och Piteå Hamns farled är nu helt uppdaterad med GPS-synkroniserade lysbojar.

Tidigare har farleden haft mörkerrestriktioner med begränsningar för fartyg över 170 meter. Restriktionerna var satta av Sjöfartsverket för att garantera säkerhet i farleden, men med uppdateringen är restriktionerna hävda.
– Vi är glada över att arbetet är genomfört. I processen har vi haft samråd med Sjöfartsverket för att skapa en säker farled även på dygnets mörka timmar för fartyg över 170 meter, säger Clas Johansson, sjöfartsansvarig på Piteå Hamn.
– Vi vill kunna möta våra kunders behov på årets alla dagar och timmar. Det känns viktigt att vi fortsätter att utvecklas för att stärka Piteå Hamns position, vilket är extra viktigt i och med expansioner som är på gång i norra Sverige.


Fakta
Piteå Hamns tidigare sjösäkerhetsanordningar (så kallade SSA – prickar och lysbojar i vattnet) har ersatts med GPS-synkroniserade lysbojar. Synkroniseringen innebär att bojarna blinkar samtidigt och skapar en säker farled både för in- och utsegling.