Piteå Hamn presenterar nya riktlinjer för sponsring

Piteå Hamn presenterar nya riktlinjer för sponsring

Piteå Hamn bedriver hamnverksamhet på Haraholmen, hamnverksamheten är en del av en transportbransch där kvinnor är underrepresenterade. Piteå Hamn vill överbrygga dessa obalanser med olika insatser i civilsamhället och via sponsringsinsatser bidra till ökad jämställdhet inom den kommun där vi är verksamma.
– Våra riktlinjer är omarbetade och mer tillspetsade och vi söker vägar för hur vi kan utveckla dem på bästa sätt för att göra skillnad, säger Ulrika Nilsson, VD.

I samband med en översyn av marknadsföringsinsatser blev ett omtag av sponsringen aktuell.
– Vi försökte se på den verksamhet vi representerar och den sponsring vi har på ett objektivt sätt,
och insåg att en ny tydligare inriktning kändes självklar, berättar Ulrika Nilsson, VD.

Huvudsakliga områden för sponsring är idrott, kultur och samhällsengagemang.
Piteå Hamn kommer medvetet att rikta en stor del av sponsringen för att stötta tjejer och kvinnor.
– Vi vill fokusera på en grupp som i stora delar av samhället inte får lika förutsättningar som män.
I samarbete med andra aktörer och föreningar kommer vi att göra särskilda insatser för tjejer och kvinnor, men vi fortsätter självklart även sponsra på en bred front för exempelvis ungdomsidrotten, säger Ulrika Nilsson.

Under året sponsrar Piteå Hamn bland annat Storfors AIK:s temadag för damfotboll, en dag menad att stärka dam- och flickfotbollens betydelsefulla roll i samhället.
– Vår sponsring ska bli en reflektion av den förändring som vi vill ske i hamnverksamheten. Vi vill främja tjejer och kvinnor medvetet och vi ser också framför oss hur vi kan hjälpa andra nätverk som jobbar för ökad jämställdhet.

Den nya riktningen för bolagets sponsring kommer att utvärderas årligen.

Här finns aktuella riktlinjer för ansökan.

Kontaktperson:
Ulrika Nilsson, VD
ulrika.nilsson@piteaport.se
0911-23 21 33