Foto: Denis Belitsky / Shutterstock

Fortsatt dialog om Norrbotniabanan

Fortsatt dialog om Norrbotniabanan

Urban Eriksson och Pär Fleuron från Trafikverket.

Tillsammans med Norrbotniabanan AB anordnade Piteå Hamn för andra gången ett lunchseminarium om Norrbotniabanan och godstransporter. Intresset var stort och cirka 30 personer från näringslivet deltog.

Piteå Hamn är ett viktigt logistiknav för norra Sveriges näringsliv och står redo att hantera större mängder gods och utveckla olika logistiklösningar för befintliga och nya kunder.
– För hamnen är det centralt med intermodalitet. Behovet av effektiva järnvägstransporter fortsätter att växa i hamnen, säger Ulrika Nilsson, VD, Piteå Hamn.

På seminariet diskuterades betydelsen av järnvägsanslutningar till industrier, företag och hamnen vad gäller både befintliga och nya godsflöden.
– Seminariet bjöd på bra presentationer. Många frågor belyste näringslivets funderingar inför eventuella förändrade trafikflöden och planeringen av Norrbotniabanan. Möjligheterna är goda att etablera samarbeten mellan näringsliv, kommunkoncern och Trafikverket, säger Ulrika Nilsson.

Andra samtal handlade om:

  • Tidplaner och finansieringsfrågor. Behovet av att fastställa ett målår och säkerställa den totala finansieringen för Norrbotnaibanan i nationell infrastrukturplan.
  • Piteå kommun belyste möjligheter och utmaningar för att tillvarata potentialer relaterat till byggandet av Norrbotniabanan.
  • Beskrivning av process och tidplan för Trafikverkets planeringsarbete. Planeringsprocessen är igång. Funktionsutredningar kommer att genomföras i närtid för att analysera kapacitetsbehov relaterat till nya potentiella större godsflöden och att kartlägga förutsättningarna för godstrafik i Piteå.

Tack till Norrbottens Handelskammare för bilden.