Foto: Denis Belitsky / Shutterstock

Ökad tågtrafik stärker hamnen i Piteå

Ökad tågtrafik stärker hamnen i Piteå

Ett nytt samarbetsavtal med tåg- och fraktbolaget Green Cargo innebär större ruljans och förutsättningar för fler affärer. Piteå Hamn AB och operatören ShoreLink arbetar gemensamt för att möta kundernas behov.

Hamnen i Piteå stärker sin position som logistiknav för intermodala transportlösningar i och med det nya avtalet med Green Cargo. Intermodalitet innebär  flera transportsätt och att omlastning mellan fartyg, tåg och lastbil sker vid en kombiterminal som Piteå Port & Hub.
– Genom att sammanföra våra intermodala terminaler blir det bättre kapacitet i vårt nätverk för ökade volymer på järnväg. Detta gör Piteå hamn till en strategisk del av att få upp mer volym från och till Norrland. En del av detta är att effektivisera relationen från Piteå hamn och för vidare tågtransport söderut. Det har attraherat flertalet kunder, säger Jan Elgström, försäljningschef för intermodala transporter på Green Cargo.

Järnvägen i hamnen genomgick en standardhöjning under 2015 och har god bärighet samt elektrifierad järnvägsterminal med rundgångsspår. Samarbetet med Green Cargo medför ökat logistikarbete och fler tågleveranser i hamnen.
– Kunderna har förstått vilka möjligheter det finns vid Haraholmen. Avtalet med Green Cargo visar att järnvägen är ett konkurrenskraftigt alternativ för intermodala transportlösningar, säger Lars Wikström, infrastrukturansvarig vid Piteå Hamn.

Fem gånger i veckan kommer Green Cargo in till hamnen med ett tåg på 300 meter. För operatören ShoreLink innebär det ett utökat logistik- och terminalarbete i form av lastning, lossning och lagerhållning av gods.
– Vi har utvecklat befintliga lagerytor och våra rutiner för att hantera godset ett effektivt sätt, säger Alexander Andersson ansvarig logistiker vid ShoreLink, och fortsätter:
– Högre krav ställs nu när vi hanterar tåg dagligen, istället för någon gång i veckan och fler transportsätt nyttjas.

 

På bilden: Lars Wikström, Piteå Hamn AB, och Alexander Andersson, ShoreLink.