Vi värnar om säkerhet

Vi värnar om säkerhet

När oron stiger i omvärlden ställs frågorna på hemmaplan. Hur ser det ut med säkerheten?
Tre skyddsområden gäller för hamnen. Skyddsnivå 1 är den normala och är den som gäller idag.

Clas Johansson är sjöfartsansvarig vid Port of Piteå och har varit drivande i arbetet med att bygga upp säkerhetssystemet. Han arbetar med rutinbeskrivning och uppföljning. Så här säger han:

– Hamnen lyder under svensk lag och den internationella ISPS-koden. Koden gäller fartyg och hamnar, det vill säga platser där personer eller gods förflyttas till och från fartyg eller där hamntjänster tillhandahålls.

– Det dagliga säkerhetsarbetet handlar bland annat om skalskydd, kameraövervakning och ronderingar av vaktbolag.

– Hamnen lyder även under sjöfartsskydd. Begreppet syftar till åtgärder som beslutats vidtas för att skydda sjöfarten mot yttre hot.

– Säkerhet handlar förstås inte bara om yttre hot, utan om att alla som arbetar och vistas i hamnen kan göra det under trygga förutsättningar.

– Vi arbetar också nära operatören ShoreLink med säkerhetsfrågor.

Läs mer här