Ansvarsfördelning för järnvägen i Piteå kommun

Ansvarsfördelning för järnvägen i Piteå kommun

Piteå kommun och Piteå Hamn AB har tillsammans fördelat ansvarsrollerna för all kommunal järnväg. Piteå kommun ansvarar bland annat för drift och underhåll medan Piteå Hamn AB ansvarar för kapacitetstilldelning.

Järnvägsnätet berör Piteå Hamns spåranläggning, Backens industrispår, Haraholmens industrispår och Energibangården. Piteå kommun har övertagit en stor del av ansvaret genom en infrastrukturansvarig som håller kontakt med myndigheter och leverantörer och entreprenörer.

Piteå kommun ansvarar för:

  • Handläggning och dokumentation för järnväg, undantaget Trafikeringsavtal och kapacitetstilldelning.
  • Att drift och underhåll görs.
  • Att handlägga samtliga myndighetskontakter, frågor och kravställningar.
  • Att upprätthålla och följa upprättade rutiner och processer för järnväg. Kapacitetstilldelningen är ett undantag.
  • Att upphandla behovet av kompetens, leverantörer och entreprenörer.

Kontaktperson Piteå kommun:
Mikael Borgh
Infrastrukturansvarig
Tel: 0911-69 76 28
Mob: 070-656 23 81
E-post: mikael.borgh@pitea.se

Piteå Hamn AB ansvarar för:

  • Att handlägga processer inom kapacitetstilldelning för kommande tågplaner.
  • Att handlägga processer inom kapacitetstilldelning för särskilda ändamål.
  • Att driva en fungerande operativ trafikledning och klarering.
  • Att agera kontaktperson gentemot tågföretag.
  • Att handlägga och/eller vidarebefordra arbetsmiljöfrågor som inkommer från olika tågföretag.

Kontaktperson Piteå Hamn:
Amanda Berglund
Infrastrukturansvarig
Tel: 070-380 31 37
E-post: amanda.berglund@piteaport.se