Foto: Shutterstock

Vår skepparexamensduo: Robin Nyström och Fredrik Lagesen-Aronsson

Vår skepparexamensduo: Robin Nyström och Fredrik Lagesen-Aronsson

Två män står i bildens förgrund. De har på sig varselväst och hjälm. I bakgrunden syns havet.

Robin Nyström och Fredrik Lagesen-Aronsson.

Med glädje kan vi berätta att två av våra medarbetare, Robin Nyström och Fredrik Lagesen-Aronsson, nyligen har genomgått en intensiv kurs och framgångsrikt avslutat sina skepparexamina.

Nu finns det tre skeppare i personalen på driftavdelningen: Pär Nyström är skeppare sedan flera år tillbaka, men nu har även Robin Nyström och Fredrik Lagesen-Aronsson titeln.
I november förra året började de utbildningen Fartygsbefäl klass 8, nära fart, i Luleå.
– Vi fick möjlighet att gå utbildningen i syfte att avlasta och hjälpa till med arbetet i farleden, bland annat med de GPS-synkroniserade lysbojarna, berättar Fredrik.
– Arbetar man i en hamn känns det givet att man ska gå en sådan här utbildning, om man får chansen, tillägger Robin.

Fokus på säkerhet
Utbildningen sträckte sig över två intensiva veckor och innehöll teoretiska genomgångar med fokus på säkerhet.
– Säkerhet är helt klart största delen. Man ska givetvis kunna hantera en båt och förstå vilket ansvar man har både för fartyget och för besättningen, säger Robin
– Man ska kunna navigera under olika väderförhållanden, som dagsljus, regnstorm och dimma.

Plottra positioner
Utbildningen innehöll även filmer och ljudupptagningar från olika situationer ute till havs. De fick även lära sig att plottra positioner manuellt, vilket bland annat handlar om att bestämma mötande fartygs kurs och fart. Detta görs i syfte att undvika kollision mellan det egna fartyget och ett mötande fartyg.
– Det är lite knepigt, men när man väl fått in metoden sitter det bra. Det bygger på att man räknar utifrån nautiska mil.

Vad tar ni med er från utbildningen?
– I början kände jag ”vad har jag gett mig in på?”. Jag hade en föraning om att det skulle vara ganska svårt, men att det var så svårt fick mig att känna att jag inte skulle klara det. Efter några dagar kändes det bättre och jag fick känslan av det gick bra, säger Fredrik.
– Jag fick en större förståelse för hur allt hänger ihop i sjöfartstrafiken och varför regler och lagar ute till havs behövs, säger Robin.
– För mig som bara har jobbat i hamnbranschen i drygt ett år var det här en helt ny värld som öppnade sig, menar Fredrik.

Båda berättar att de har en stor nyvunnen respekt för besättning som arbetar ute till sjöss.

Examination
Utbildningen avslutades med en 26 sidor lång examinationsuppgift gentemot Chalmers tekniska universitet. Provet innehöll frågor om navigation, radar, säkerhet, dagsignaler, lanternor och givetvis lagar och regler.
– Jag blev både glad och förvånad. Det var jättestort och jag fick klappa mig på axeln och känna att ”det här har jag klarat av”, säger Fredrik.
Robin instämmer. Han kände en stor lättnad när resultatet Godkänd äntligen kom.

Vi är stolta över Robin och Fredrik och deras utveckling. Som nyutbildade skeppare kommer de att fortsätta bidra till verksamheten genom att tillföra sina nya erfarenheter i sina roller.