Foto: Shutterstock

Filma och fotografera i hamnen?

Filma och fotografera i hamnen?

Vill du filma eller fotografera i hamnen? 

Då måste du söka tillstånd. Port of Piteå är ett skyddsområde enligt lagen om sjöfartsskydd.
I och i närheten av våra infrastrukturområden finns restriktioner för fotografering och inspelning av film.

Vill du fotografera eller filma i eller i närheten av dessa områden måste du ansöka om tillstånd.
Observera att tillstånd måste sökas för varje enskilt tillfälle, vi beviljar inte tillstånd för foto eller film på längre tid.

Fyll i blanketten, underteckna, scanna in blanketten och mejla den till info@piteaport.se

Ansökan om foto- och filmtillstånd (PDF)

 

Foto: Sharegrid/Unsplash