Foto: Shutterstock

Piteås näringsliv stärks genom samarbeten

Piteås näringsliv stärks genom samarbeten

Bilden visar en kvinna och en man som sitter i ett konferensrum. I bakgrunden syns havet.

Ulrika Nilsson, Piteå Hamn, och Henrik Bucht, Piteå Science Park.

Genom starka samarbeten med Piteå Science Park, Piteå kommun och PiteEnergi är Piteå Hamn en viktig del av den gröna omställningen och framtida näringslivsutveckling.
Dessa partnerskap främjar innovativa lösningar och lockar investeringar.
– Strategiska samarbeten är ytterst viktiga nu, påpekar Ulrika Nilsson, VD för Piteå Hamn, som lyfter fram betydelsen av Piteå Science Parks expertis inom den gröna omställningen.

I dagens snabbt föränderliga värld är samarbete avgörande för framgång. Den gröna omställningen ställer nya krav på företag, som nu behöver innovativa lösningar och avancerad teknisk kunskap.
För att möta dessa utmaningar har Piteå Hamn inlett ett samarbete med Piteå Science Park, vilket säkerställer att vi kan hålla oss uppdaterade med den senaste teknologin och marknadstrenderna.

– Strategiska samarbeten är ytterst viktiga nu. Många verksamheter kan inte, eller rättare sagt, bör inte göra allt själva. I takt med den gröna omställningen behöver allt fler företag en helt annan omvärldsbevakning än tidigare för att kunna möta morgondagens marknads- och kompetensbehov. Därför samarbetar vi med Piteå Science Park, som medverkar i projekt för vår räkning som utreder hållbara bränslen för transportsektorn och vätgasbaserade lösningar för hamnar. På så vis kan vi addera extern kompetens till det utvecklingsarbete vi själva bedriver inom hamnverksamheten. Samverkan bidrar också till effektivisering och är ett utmärkt nyttjande av befintliga resurser och kompetens, berättar Ulrika Nilsson, VD för Piteå Hamn.

Bästa möjliga förutsättningar
Piteå Science Park samarbetar kontinuerligt med flera nyckelspelare för att attrahera nya företag och investeringar till Piteå. Detta har lett till flera lyckade samarbeten, bland annat med näringslivskontoret i Piteå kommun och med PiteEnergi.

– Piteå Science Parks mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag inom industri och kultur att lyckas. Vi främjar samarbeten mellan forskning och näringsliv, vilket hjälper företag i Norrbotten att möta framtidens utmaningar. Genom våra projekt bygger vi upp viktiga nätverk och affärskontakter för både Piteå och regionen, säger Henrik Bucht, VD för Piteå Science Park.

– Näringslivsenheten i Piteå har sedan i början av året samarbetat nära med Piteå Science Park och Pite Energi för att strategiskt kartlägga behov och intresse för etableringar och förfrågningar på Haraholmen. Tack vare den expertis och de nätverk som Piteå Science Park besitter har vi kunnat möta och utvärdera många relevanta företag och aktörer i arbetet med framtida etableringar på Haraholmen, berättar Ulf Fjällström, näringslivsutvecklare på Piteås näringslivsenhet.

– Projekten vi driver möjliggör att Piteå kan ta position i viktiga frågor inom den gröna omställningen. Vi förvärvar viktig spetskompetens inom projekten, vilket gör att vi kan bidra med kompetens i strategiska utvecklingsprojekt. Genom vår omvärldsbevakning och inhämtade kompetens kan vi i hög grad bidra tillsammans med näringsliv och kommun till att skapa framtidens blomstrande näringsliv i Piteå, säger Henrik Bucht, VD för Piteå Science Park.