Foto: Shutterstock

Kajplatser

Kajplatser

Port of Piteå har två hamnanläggningar med en total kajlängd på 720 m. Vid energihamnen och torrlasthamnen kan fartyg med upp till 250 m längd, 35 m bredd, och med ett max djupgående på 11,20 m angöra.

Vid energihamnen hanteras flytande produkter och vid torrlasthamnen allt övrigt gods. Energihamnen, längd 60 m, erbjuder 1 kajplats (kajplats 1)

Torrlasthamnen har fyra kajplatser (kajplats 2 till 5) med en sammanlagd längd av ca 660 m. Vid förtöjning på kajplats 3 och 4, finns möjlighet till Ro-Ro-lossning/lastning. Ro-Ro-läget är uppvärmt vintertid med syfte att ha 100 % tillgänglighet även under snöförhållanden. Läs mer här.

Samtliga kajplatser har 50 tons pollare och nära till fasta färskvattenanslutningar. Vid Kajplats 3 och 4 finns uttag för landström 6 kV/50 Hz.