Foto: Shutterstock

Skalskydd/Passagesystem

Obehöriga äga ej tillträde.

Skalskydd/Passagesystem

  • Som ett led i att följa ISPS-koden och hindra obehörigas access till området är hela verksamhetsområdet Port of Piteå försett med ett 2,5 m högt taggtrådsförsett industristängsel.
  • Området övervakas 24/7/365 med hjälp av de fasta och rörliga inspelningsbara CCTV.
  • Access till området fås enbart genom de skjutgrindar som finns monterade på strategiska platser. För passage genom skjutgrindar finns 24/7/365 bemannad porttelefon. Alternativt kan automatisk portöppning fås genom en elektronisk unik distanssändare, efter registrering av företaget och/eller chauffören.

Passerkort
Klicka här för att komma till ett formulär för att ansöka om passerkort.