Foto: Kasper Dudzik

Magasin

Mer än 60 000 m² av hamnen finns under tak.

Magasin

Inom hamnens verksamhetsområde finns ett antal olika magasin som lämpar sig för mellanlagring av varierande godsslag.
Samtliga magasin är försedda med ändamålsenliga dörrar/portar, allmänbelysning och golvbeläggning.

Magasinen kan sammanfattas till:
– Kemterminal, bulkhantering, strax under 2 000 m²
– Pappersmagasin, 3 stycken med diffusionsskyddat tak, totalt ca 29 500 m²
– Virkesmagasin, med och utan väggar, 5 stycken, totalt ca 28 000 m²
– Skärmtak, 3 stycken, totalt ca 2 000 m²

Inget av magasinen är uppvärmda.