Foto: Shutterstock

Terminalytor

Mer än 250 000 m² av hamnen är planer eller uppställningsytor.

Terminalytor

Totalt förfogar vi över cirka 300 000 m² lagringsyta utomhus.

Inom hamnens verksamhetsområde finns ett antal planer som lämpar sig för utomhus mellanlagring och hantering av varierande godsslag.Alla planer har hög bärighet och någon form av bitumen/betongbeläggning finns i överlag.
Accessen till, på och från planerna är god och svängradier som medger långa transportfordon.

Allmänbelysningen täcker uteslutande samtliga lagringsytor och elkraft, 400 V  med 16, 32 eller 63 A, framdraget.

Vill du veta mer? Kontakta oss:
E-post: info@piteaport.se