Foto: Shutterstock

ISPS

International ship and port facility security code

ISPS

Hamnen är ett ISPS-område och därmed ett skyddat område där tillträde kräver speciellt tillstånd. Om du behöver vistas i området krävs godkänt tillstånd som du ansöker om.

Klicka här för att komma till ansökan om passerkort

Bakgrund
Med anledning av terrorattackerna i USA 11 september 2001 uppdaterade International Maritime Organization (Imo) den så kallade Solas-konventionen (Safety of life at sea) och skapade en bilaga ”ISPS KODEN”. ISPS-koden (International ship and port facility security code) ska skydda sjöfarten mot yttre hot.

Koden gäller fartyg och hamnanläggningar, det vill säga platser där personer eller gods förflyttas till och från fartyg eller där hamntjänster tillhandahålls. De nya reglerna trädde i kraft 1 juli 2004 och benämns på svenska som sjöfartsskydd, för att skilja dessa speciella säkerhetsfrågor från annan sjösäkerhet.

Hela verksamhetsområdet Port of Piteå omfattas av ISPS-koden och är därför bland annat försett med yttre skalskydd, en skyddschef (Port facility security officer, PFSO), fjärrmanövrerade portar, inspelningsbar CCTV och bemannad in- och utpassage 24/7/36.