Tjänster energihamn

Tjänster energihamn

Vid energihamnen hanteras petroleumprodukter och flytande kemikalier i 5 st. produktledningar.
Energihamnen i Piteå lossar/lastar tankfartyg årets alla dagar med undantag för vissa storhelger.
Den personal som arbetar på oljehamnen har lång erfarenhet och den utbildning som krävs för att utföra av lossnings/lastningsoperationer.

Fyll i fartygsanmälan här.

DRIFTFÖRESKRIFTER

Bilaga 1 Mooringplan

Bil 3 Beredskapsplan Energihamn

Larmlista

Översiktsbild