Avfall

Hantering fartygsgenererat avfall

Avfall

Vid Port of Piteå sker mottagning av avfall i enlighet med ”Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg”, (SJÖFS 2001:12) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG.
Det vill säga regler och omhändertagandet av fartygsgenererat avfall
Mottagningsplatsen är utrustad med olika kärl för materialåtervinning där fraktioner och skyltning följer EU projektet ”Baltic Master II” rekommendationer.

Avfallshantering (på engelska)

I det fall inte avfallshanteringen följs, och det genererar en kostnad för Port of Piteå, kommer den kostnaden + 10 % i administrativt pålägg, att debiteras rederiet i fråga.

Lastrester ska rederiet själv ombesörja och bekosta hanteringen av

Kvitto, enligt standard MEPC avfallsdeklaration, för avlämnat avfall finns här:

Kvitto mottaget avfall från fartyg

Sludge
Beställning av sludgehämtning sker direkt till NOSAB
+46 911 175 00
Klicka här för att komma till Nosabs hemsida