Kranar

Gods upp till 120 ton

Kranar

Inom hamnens verksamhetsområde finns ett antal kranar som krävs för en rationell hantering vid lastning och lossning från fartyg. Olika kranar kan utrustas med olika redskap anpassat för specifikt gods.

All godshantering med kranar ombesörjs av kontrakterad operatör, ShoreLink

För kontakt, beställning eller avtal med operatören, se här.