Båtmän

Båtmän

Beställning av båtmanstjänster.
– Piteå Hamn AB ansvarar veckodagar under kontorstid 07:00 – 16:00
– Securitas Bevakning efter kontorstid och under helger

Beställning båtmän:
För fartyg som anlöper hamnen veckodagar kontorstid mellan 07:00 och 16:00
görs beställning till Piteå Hamn AB på
+46 (0)70-574 35 65
alt mail till alf.renberg@piteaport.se

Beställning efter kontorstid
För fartyg som anlöper efter kontorstid och under helgdagar
Görs på till Securitas på Jourtelefon +Tfn +46 (0)72-856 08 59
Ange ”Beställa Båtmän”

Övrig frågor rörande hamnservice:
Clas Johansson +46(0)70-593 10 34
alt info@piteaport.se