Trafikeringsavtal

Trafikeringsavtal

Trafikeringsavtal är ett avtal i form av ett dokument som fylls i och signeras för varje enskilt tågföretag innan trafikering påbörjas på industrispår som Port of Piteå tilldelar kapacitet.

Vid upprättande av trafikeringsavtal kontaktas Amanda Berglund, infrastrukturansvarig Port of Piteå, minst två veckor innan trafikering ska ske.