Foto: Maria Fäldt

Last/Loss

I hamnen kan det mesta godset hanteras.

Last/Loss

Inom hamnens verksamhetsområde finns de flesta resurser som krävs för en rationell hantering vid lastning och lossning från fartyg, lastbil och eller tåg. Små truckar, traktorer, kranar och dragfordon med en hel arsenal av redskap. All lastning och lossning ombesörjs av kontrakterad operatör, ShoreLink.

För kontakt, beställning avtal etc med operatören ShoreLink, se här.