Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivningen, JVNB, presenterar förutsättningarna för att bedriva trafik och att ansöka om kapacitet på järnvägsnätet som Piteå kommun förvaltar.

JVNB omfattar järnvägsinfrastrukturen som ägs av Piteå kommun samt förbindelsespår för anslutning till stamnätet.

Järnvägsnätsbeskrivningen innehåller:

  • Krav på sökande samt principer för rätten att bedriva trafik, licens, säkerhetsintyg, trafikeringsavtal.
  • Beskrivning av infrastrukturen, det vill säga trafikplatser, spårvidd, lastprofil, största tillåtna axellast (STAX), lutning, elektrifiering, hastighet, kommunikationssystem.
  • Regler för ansökan om infrastrukturkapacitet samt principer och kriterier för tilldelning av kapacitet.
  • Avgiftssystem, inklusive avgifter för vissa särskilt angivna tjänster

20240125_JNB_utgåva_6.1