Spårplaner

Spårplaner

Hamnen

Inom hamnens verksamhetsområde finns ett elektrifierat rundgångsspår samt ett antal last-, lossnings- och uppställningsspår. Rundgångsspåret har en hinderfri längd av 375 m och övriga spår är ca 250 m Spårplan, visande järnvägsanläggningen inom verksamhetsområdet Port of Piteå.

Spårplan, visande järnvägsanläggningen inom inom verksamhetsområdet Port of Piteå.

Spårplan, Hamnen, inkl hinderfria längder

Energibangården

Efter bangården på hamnen finns ytterligare en bangård, Energibangården. Bangården består av tre kortare spår utan elektrifiering

Spår 1 och 2 som är ämnat för gasolutlastning
Spår 3 (fn stängt) vilket är till för Oljeutlastning

Sparplan_Energibangård

Backen

Invid Backens industrispår finns ett oelektrifierat industrispår bestående av ett huvudspår och fyra kortare last-, lossnings- eller uppställningsspår som ansluter till olika verksamheter. Exempelvis, handel, skrot och kemikaliehantering.

Spårplan_Backen