Kapacitetstilldelning

Kapacitetstilldelning

Kapacitetstilldelning kallas den process som genomförs varje år för att tilldela kapacitet (spår och tider) inom Piteå kommuns järnvägsnät. Kapacitetstilldelningen visar bland annat aktuell tidtabell, godsslag och tågföretag för Hamnen, Energibangården samt Backen.

Operatören ShoreLink ansvarar för lastning/lossning av godset samt hantering inom Hamnens verksamhetsområde.

Anmälan för kapacitetstilldelning – ansökan via PDF
Ladda ner och fyll i dokumentet. Ifylld PDF skickas till amanda.berglund@piteaport.se senast 13 maj.

Här hittar du aktuell information för kapacitetstilldelning som Piteå Hamn AB ansvarar för.
Tågplan 2023-2024

Nedan kan du se en film som illustrerar möten på järnvägsspåren i Hamnen.