Höga laster

Höga laster

När du åker från hamnen finns ett antal olika alternativ för att undvika höjdbegränsningen vid passagen för elektrifierad järnväg. Höja säkerhetsportal, göra strömlöst eller passage ut via servicevägen för järnväg.

Rutin höga laster