Foto: Shutterstock

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

När du fyller i detta formulär registreras dina uppgifter hos Port of Piteå. Våra register innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och de används för administration av de tjänster du bett oss utföra.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är oss behjälpligt i vårt administrativa arbete. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

Port of Piteå kommer att behålla dina uppgifter under den tid våra tjänster till dig fortlöper. Därefter kan de komma att sparas, till exempel i syfte att uppfylla olika lagkrav. När tiden för sådana krav har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Behandlingen av dina personuppgifter i vår kunddatabas sker med stöd av den beställning du gör här, av rättsliga förpliktelser eller av berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i vår verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du höra av dig till oss via e-post för att få en korrigering utförd.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Piteå Hamn AB, info@piteaport.se. Vårt dataskyddsombud når du via Piteå kommuns växel, 0911 – 69 60 00.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftning.