Piteå hamns ståndpunkt om ryska handelsfartyg

Piteå hamns ståndpunkt om ryska handelsfartyg

Pågående krig i Ukraina ställer saker och ting på sin spets för upprätthållandet av internationell handel. Internationell handel är blodomloppet i världen som möjliggör tillväxt och välfärd. Sveriges hamnar är i förlängningen en del av landets säkerhet och försvar. I ett upptrappat europeiskt säkerhetspolitiskt läge där Ryssland bedriver ett invasionskrig i Ukraina ställs också frågan:

Hur agerar svenska hamnar med hänsyn till att stora delar av handelssjöfarten ska upprätthållas för att det inte ska ha alltför stor negativ påverkan på de globala försörjningskedjorna?

I dagsläget väntar svenska hamnar på besked från den svenska regeringen huruvida sanktioner ska tillämpas mot handelsfartyg med rysk koppling och i nästa steg vägledning kring hur de fartyg som ska påverkas av sanktionerna ska definieras. Den svenska regeringen ligger i sin tur på EU för att få besked kring hur EU-länderna ska hantera denna fråga, för att åstadkomma en europeisk enighet.

Piteå hamn ser det som extremt viktigt att EU och den svenska regeringen skyndsamt hanterar frågan. Under tiden kommer med stor sannolikhet ryska fartyg att anlöpa svenska hamnar.

Piteå Hamn är medlem i Sveriges Hamnar och följer den gemensamma linjen: Om sanktioner mot ryska fartyg ska införas behöver det ske samordnat i Sverige och helst i hela EU. Sveriges Hamnar har kontinuerlig kontakt med Regeringskansliet och berörda myndigheter.
Om och när beslut om sanktioner tas kommer Sveriges Hamnar att backa upp det.

Piteå Hamn är en viktig del av Sveriges transport- och logistiksystem och tar sin roll och ställning på allvar. Inom Piteå Port & Hub höjs observationsgraden för att värna om säkerheten. Trafiken flyter på som vanligt och inga avvikelser har hittills uppmärksammats.

Ulrika Nilsson
VD för Piteå Hamn

 

Mer om säkerhet i hamnar – Sjöfartsskydd

Verksamhet i hamnar styrs av ett antal säkerhetsregelverk. Ett av dem heter ISPS-koden. Den kom till efter terrorattackerna i USA 11 september 2001. Efter terrorattentatet uppdaterade International Maritime Organization (IMO) den så kallade Solas-konventionen (Safety of life at sea) och skapade ”ISPS KODEN”. ISPS-koden (International ship and port facility security code) ska skydda sjöfarten mot yttre hot. På svenska benämns koden som sjöfartsskydd.

Koden gäller fartyg och hamnanläggningar, det vill säga platser där personer eller gods förflyttas till och från fartyg eller där hamntjänster tillhandahålls. De nya reglerna trädde i kraft 1 juli 2004.

ISPS-koden ska förhindra:
• skada på eller förstörelse av hamnanläggning eller fartyg
• kapning eller beslagtagande av fartyg
• manipulation av last
• obehörigt tillträde
• smuggling av vapen
• utnyttjande av fartyg som ett vapen